Veselé Vianoce a šťastný nový rok

FK Brezno praje všetkým hráčom, rodičom i fanúšikom klubu príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších!

Do nového roku želáme všetkým hlavne pevné zdravie, veľa šťastia a spoločných športových úspechov pod značkom FK Brezno smile