Tento týždeň začali s tréningom aj chlapci z Projektu U-11 a U-13 FK Brezno. Vďaka štedrým sponzorom mohli počas dlhšej prestávky spôsobenej pandemickými opatreniami trénovať individuálne doma s loptami, ktoré im darovali ich tréneri a s ktorými trénovali počas celého uplynulej sezóny. Sme veľmi radi, že ani tieto dva tímy nezostávajú na pokraji záujmu, ale naďalej sa tešia podpore viacerých právnych subjektov či súkromných osôb. Naše poďakovanie patrí predovšetkým:
  • Petrovi Muránskemu a spoločnosti GARAGE SPORT s.r.o. (FB Black hill outdoor), ktorí chlapcom venovali viac ako 30 kusov značkovej futbalovej obuvy a športových doplnkov,
  • Domke – združeniu saleziánskej mládeže (FB DOMKA-Brezno) za zakúpenie novej sady futbalových dresov a tréningových lôpt,
  • Jozefovi Dolinkovi (FB Dodo Dolinka), manažérovi spoločnosti Slido, ktorý každoročne organizuje vianočnú zbierku, prostredníctvom ktorej pomáha ľuďom v núdzi. Jeho pomoc zavítala aj do viacerých rodín v okolí Brezna a chlapci sa aj vďaka nej môžu tešiť z nového termooblečenia a futbalových lôpt,
  • spoločnosti Quattro Fratelli s.r.o., (FB Quattro Fratelli), ktorá projekt dlhodobo podporuje materiálne aj bezplatnou potlačou športového oblečenia,
  • a v neposlednom rade ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí nám počas fungovania projektu darovali obnosené športové oblečenie, kopačky alebo lopty. Aj týmto spôsobom nám pomáhate z detí z marginalizovaných skupín vychovávať lepších športovcov a ľudí. ĎAKUJEME!